Sony Xperia E4g - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata obuhvata uslugu glasovne pošte, pozivatelji vam mogu ostavljati

govorne poruke kada niste u mogućnosti odgovorati na pozive. Vaš broj usluge glasovne

pošte obično je sačuvan na vašoj SIM kartici. Ako to nije slučaj, broj možete dobiti od

vašeg operatera mreže i ručno ga unijeti.

Unošenje broja govorne pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Govorna pošta > Postavke glasovne

pošte > Broj glasovne pošte.

3

Unesite broj svoje govorne pošte.

4

Kucnite

OK.

Pozivanje usluge govorne pošte

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Dodirnite i držite

1

.