Sony Xperia E4g - Konferencijski pozivi

background image

Konferencijski pozivi

Konferencijskim pozivom ili pozivom više osoba istovremeno možete razgovarati sa dvije

ili više osoba.

Za detalje o broju učesnika koje možete dodati u konferencijski poziv, kontaktirajte svog

operatera mreže.

Za upućivanje konferencijskog poziva

1

Za vrijeme poziva u toku, kucnite na .

2

Birajte broj drugog učesnika i kucnite na . Prvi učesnik je stavljen na čekanje.

3

Kucnite na da biste konferencijskom pozivu dodali drugog učesnika.

4

Za dodavanje više učesnika ponovite korake od 1 do 3.

Vođenje privatnog razgovora s učesnikom u konferencijskom pozivu

1

Tokom konferencijskog poziva, kucnite na

Upravljati.

2

Kucnite broj telefona učesnika s kojim želite obaviti privatni razgovor.

3

Za završavanje privatnog razgovora i povratak na konferencijski poziv kucnite .

51

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Otpuštanje učesnika iz konferencijskog poziva

1

Tokom konferencijskog poziva, kucnite na

Upravljati.

2

Kucnite pored učesnika kojeg želite otpustiti.

Za završavanje konferencijskog poziva

Tokom konferencijskog poziva, kucnite na

Završiti konferencijski poziv.