Sony Xperia E4g - Korištenje registra poziva

background image

Korištenje registra poziva

U registru poziva možete prikazati propuštene , primljene i upućene pozive.

Prikaz propuštenih poziva

1

Kada ste propustili poziv, na statusnoj traci se pojavljuje . Povucite statusnu

traku prema dolje.

2

Kucnite

Propušteni poziv.

Pozivanje broja iz registra poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Telefon.Pojavljuje se prikaz registra poziva u gornjem dijelu

ekrana.

3

Da biste direktno pozvali broj, kucnite željeni broj. Da biste uredili broj prije

pozivanja, dodirnite i držite željeni broj, a zatim kucnite

Uredi broj prije pozivanja.

Broj možete pozvati i ako kucnete >

Povratni poziv.

Za dodavanje broja iz registra poziva vašim kontaktima

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Telefon.Pojavljuje se prikaz registra poziva u gornjem dijelu

ekrana.

3

Dodirnite i držite broj, zatim kucnite

Dodati u Kontakte.

4

Kucnite željeni kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

5

Uredite detalje kontakta i kucnite

Gotovo.

49

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Sakrivanje registra poziva

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon.

3

Dotaknite >

Sakrij registar poziva.