Sony Xperia E4g - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Odbijanje poziva

Za isključivanje tona melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv pritisnite tipku za jačinu zvuka.

Korištenje telefonske sekretarice

Možete koristiti aplikaciju za telefonsku sekretaricu u uređaju kako biste odgovarali na

pozive kad ste zauzeti ili kad propustite poziv. Možete omogućiti funkciju automatskog

odgovaranja i definirati koliko sekundi će se sačekati prije automatskog odgovaranja na

poziv. Također možete ručno preusmjeravati pozive na telefonsku sekretaricu kada ste

previše zauzeti da biste odgovorili na njih. Možete još pristupati porukama ostavljenim na

telefonskoj sekretarici direktno s uređaja.

Prije korištenja telefonske sekretarcie morate snimiti pozdravnu poruku.

Snimanje pozdravne poruke za telefonsku sekretaricu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica > Pozdrav.

3

Kucnite

Snimi novi pozdrav i slijedite upute na ekranu.

Omogućavanje automatskog odgovaranja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica.

3

Označite okvir za izbor

Telefonska sekretarica.

Ako ne postavite vremensko odlaganje za automatsko odgovaranje na pozive, koristi se

zadana vrijednost.

47

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odbijanje poziva telefonskom sekretaricom

Kada primite dolazni poziv, povucite

Opcije odgovora prema gore, a zatim

odaberite

Odbij porukom s tel. sekretarice.

Postavljanje vremenskog odlaganja za automatsko odgovaranje

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica.

3

Kucnite

Odgovori nakon.

4

Prilagodite vrijeme pomicanjem prema gore ili prema dolje.

5

Kucnite

Gotovo.

Preslušavanje poruka na telefonskoj sekretarici

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica > Poruke.

3

Odaberite govornu poruku koju želite preslušati.

Poruke na telefonskoj sekretarici možete preslušati i direktno iz registra poziva nakon što

kucnete .

Odbijanje poziva tekstualnom porukom

Poziv možete odbiti tekstualnom porukom. Kada odbijete poziv takvom porukom, poruka

se automatski šalje pozivaocu i sačuva u razgovoru u Razmjeni poruka s kontaktom.
Možete odabrati neku od unaprijed definiranih poruka dostupnih na uređaju ili možete

kreirati novu poruku. Također možete kreirati vlastite personalizirane poruke uređivanjem

unaprijed definiranih poruka.

Odbijanje poziva tekstualnom porukom

1

Kada primite dolazni poziv, povucite

Opcije odgovora prema gore, a zatim kucnite

Odbij uz poruku.

2

Odaberite unaprijed definiranu poruku ili kucnite i napišite novu poruku.

Odbijanje drugog poziva tekstualnom porukom

1

Kada začujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite

Odbij uz poruku prema

gore.

2

Odaberite unaprijed definiranu poruku ili kucnite i napišite novu poruku.

Uređivanje tekstualne poruke koja se koristi prilikom odbijanja poziva

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Odbij poziv uz poruku.

3

Kucnite poruku koju želite urediti, a zatim unesite potrebne promjene.

4

Kucnite

OK.

48

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.