Sony Xperia E4g - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, kucanjem prstom na broj koji je

sačuvan na listi kontakata ili kucanjem prstom na broj telefona u prikazu registra poziva.

Također možete koristiti svojstvo pametnog biranja da brzo pronađete brojeve sa spiska

kontakata i iz registra poziva. Da biste uputili video poziv, možete koristiti aplikaciju

Hangouts™ za razmjenu trenutnih poruka i video razgovore na uređaju. Pogledajte

Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

na stranici 61 .

1

Otvorite listu kontakata

2

Prikažite unose u registru poziva

3

Prikažite omiljene kontakte

4

Prikažite sve grupe kontakata sačuvane na uređaju

5

Izbriši broj

6

Brojčana tastatura

7

Prikažite više opcija

8

Dugme za pozivanje

9

Sakrij ili prikaži birač

Za upućivanje poziva biranjem

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Unesite broj primaoca i kucnite na .

Za pozivanje korištenjem pametnog biranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Koristite brojčanu tastaturu da biste unijeli slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu

kojeg želite pozvati. Dok unosite svako slovo ili broj, pojavljuje se lista mogućih

podudarnosti.

4

Kucnite na kontakt koji želite pozvati.

46

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”.

4

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj (bez početnih nula) i telefonski broj, zatim

kucnite na .

Dodavanje broja za direktno biranje na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na stavci Početni ekran dok uređaj ne zavibrira i

ne pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje kucnite

Aplikacije > Prečice.

3

Pomičite se kroz listu aplikacija i odaberite

Direktno biranje.

4

Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za direktno biranje.

Prikazivanje ili sakrivanje telefonskog broja

Možete odabrati želite li da vaš telefonski broj bude prikazan ili sakriven na uređajima

primalaca poziva kada ih pozovete.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke > ID pozivaoca.