Sony Xperia E4g - Korištenje usluga lociranja

background image

Korištenje usluga lociranja

Usluga lociranja dozvoljava aplikacijama poput Karte i kamera da koriste informacije od

Wi-Fi® mreža i informacije Sistema globalnog pozicioniranja (GPS) za određivanje vaše

približne lokacije. Ukoliko se ne nalazite u dometu vidljivosti GPS satelita, vaš uređaj

može odrediti lokaciju pomoću Wi-Fi® funkcije.
Da biste koristili uređaj za pronalaženje mjesta na kojem se nalazite, potrebno je da

omogućite usluge lociranja.

Omogućavanje usluga otkrivanja lokacije

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija.

3

Povucite klizač pored

Lokacija udesno.

4

Kucnite

Pristajem za potvrdu.

Dozvoljavanje Google aplikacijama da pristupe vašoj lokaciji

1

Budite sigurni da ste iz svog uređaja prijavljeni na svoj Google™ račun.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na

Postavke > Google > Lokacija.

4

Povucite klizač pored

Lokacija udesno.

5

Kucnite na

Pristajem za potvrdu.

Poboljšavanje tačnosti GPS-a

Prilikom prvog korištenja funkcije GPS može proteći 5 do 10 minuta dok se vaša lokacija

ne pronađe. Da biste pomogli traženju, pobrinite se da imate neometan pogled na nebo.

Stanite mirno i ne prekrivajte antenu GPS-Globalnog sistema pozicioniranja (označeno

područje na slici). Signali GPS-a mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu

čvrstih objekata, kao što su zgrade i planine. Ukoliko vaša lokacija nije pronađena nakon

nekoliko minuta, premjestite se na drugu lokaciju.