Sony Xperia E4g - Način rada u avionu

background image

Način rada u avionu

Kada je uključen način rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju kako bi

se spriječilo ometanje osjetljive opreme. Ipak, i dalje možete reproducirati igre, slušati

muziku, gledati video zapise i drugi sadržaj, sve dok je cjelokupan sadržaj sačuvan na

vašu memorijsku karticu ili u internoj pohrani. Možete također biti obavješteni putem

alarma, ukoliko su alarmi aktivirani.

Uključenje načina rada u avionu smanjuje potrošnju baterije.

Za uključivanje načina letenja avionom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Više....

3

Označite

Režim letenja avionom kvadratić.

Također možete prtisnuti i držati tipku za uključivanje/isključivanje i zatim odaberite

Režim

letenja avionom u meniju koji se otvori.

106

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.