Sony Xperia E4g - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija Razmjena poruka prikazuje vaše poruke kao razgovore, što znači da su sve

poruke koje su poslane ili koje su stigle od određene osobe grupisane zajedno. Da biste

poslali multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravne MMS postavke u vašem

uređaju. Pogledajte

Internet i MMS postavke

na stranici 27 .

Broj znakova koji možete poslati unutar jedne poruke razlikuje se zavisno od operatera i jezika

kojeg koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje veličinu dodanih

multimedijalnih datoteka, također zavisi od operatera. Obratite se svom operateru mreže za

više informacija.

1

Vratite se na listu razgovora

2

Pozovite pošiljatelja poruke

3

Prikažite opcije

4

Poslane i primljene poruke

5

Dugme za slanje

6

Dodajte priloge

7

Priložite lokaciju

8

Priložite rukom pisanu bilješku ili sliku

9

Snimite i priložite fotografiju

10 Priložite fotografiju sačuvanu na uređaju

11 Polje za tekst

Kreiranje i slanje poruke

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite .

3

Unesite ime ili broj telefona primaoca, ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim odaberite sa spiska koji se pojavi. Ako primalac nije naveden

kao kontakt, ručno unesite broj primaoca.

4

Kucnite

Pisanje poruke i unesite tekst poruke.

5

Ukoliko želite dodati prilog, kucnite i odaberite opciju.

6

Da biste poslali poruku, kucnite

Šalji.

Ako izađete iz poruke prije nego što je pošaljete, ona će biti sačuvana kao nacrt. Razgovor će

biti označen riječju

Nacrt:.

59

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Čitanje primljene poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite i držite poruku, zatim kucnite na

Preuzeti poruku.

Sve primljene poruke sačuvane su po zadanoj vrijednosti na memoriju uređaja.

Odgovaranje na poruku

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na razgovor koji sadrži poruku.

3

Unesite vaš odgovor i kucnite na

Šalji.

Prosljeđivanje poruke

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji sadrži poruku koju želite proslijediti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, a zatim kucnite

Proslijediti poruku.

4

Unesite ime ili broj telefona primaoca, ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim odaberite sa spiska koji se pojavi. Ako primalac nije naveden

kao kontakt, ručno unesite broj primaoca.

5

Uredite poruku, ako je potrebno, a zatim kucnite

Šalji.

Za čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na razgovor koji želite otvoriti.

3

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite i držite poruku, zatim kucnite na

Preuzeti poruku.

4

Dodirnite i držite datoteku koju želite sačuvati, zatim odaberite željenu opciju.