Sony Xperia E4g - Postavke razmjenjivanja poruka

background image

Postavke razmjenjivanja poruka

Promjena postavki obavještenja o poruci

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Da biste postavlili zvuk obavještenja, kucnite

Zvuk obavještenja, a zatim odaberite

opciju ili kucnite i odaberite muzičku datoteku koja je sačuvana na uređaj.

4

Da biste potvrdili, kucnite

Gotovo.

5

Za druge postavke obavještenja, označite ili uklonite oznaku iz odgovarajućih

kvadratića.

Isključivanje ili uključivanje funkcije izvještavanja o isporuci za odlazne poruke

1

Na ekranu Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Označite okvir za potvrdu

Izvještaj o isporuci ili uklonite oznaku.

Nakon uključivanja funkcije izvještavanja o isporuci, u porukama koje su uspješno isporuče

prikazuje se kvačica.