Sony Xperia E4g - Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

background image

Razmjena trenutnih poruka i video razgovor

Aplikaciju Google Hangouts™ možete koristiti za razmjenu trenutnih poruka i video

razgovor na uređaju kako biste čavrljali s prijateljima koji odnosnu aplikaciju isto koriste

na računarima, Android™ i drugim uređajima. Svaki razgovor možete pretvoriti u video

poziv s nekoliko prijatelja i prijateljima slati poruke čak i kada nisu na mreži. Možete i

jednostavno prikazivati i dijeliti fotografije.
Prije početka korištenja aplikacije Hangouts™, pobrinite se da imate funkcionalnu

internet vezu i račun Google™. Za više informacija o načinu korištenja ove aplikacije idite

na http://support.google.com/hangouts i kliknite na link "Hangouts on your Android".

Funkcija video poziva radi samo na uređajima s prednjom kamerom.

Korištenje aplikacije Hangouts™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Hangouts.

61

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.