Sony Xperia E4g - Sinhroniziranje s računima na mreži

background image

Sinhroniziranje s računima na mreži

Sinhronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima u kalendaru i drugim

informacijama s računa na mreži, npr. s računa e-pošte kao što je Gmail™ ili usluga

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Podatke možete sinhronizirati

automatski za sve račune aktiviranjem funkcije automatskog sinhroniziranja. Možete i

ručno sinhronizirati svaki pojedinačni račun.

Postavljanje računa na mreži za sinhroniziranje

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Dodaj račun, a zatim odaberite račun koji želite dodati.

3

Slijedite upute kako biste kreirali račiun ili se prijavite ako već imate račun.

Ručno sinhroniziranje s računom na mreži

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na >

Postavke.

2

U opciji

Računi odaberite vrstu računa, a zatim kucnite naziv računa čije

sinhroniziranje želite izvršiti. Prikazat će se spisak stavki koje se mogu sinhronizirati

s računom.

3

Označite stavke koji želite sinhronizirati.

4

Kucnite , a zatim kucnite

Sinhroniziraj sada.

Uklanjanje računa na mreži

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na >

Postavke.

2

U opciji

Računi odaberite vrstu računa, a zatim kucnite naziv računa kojeg želite

ukloniti.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Ukloni račun.

4

Ponovo kucnite

Ukloni račun za potvrdu.