Sony Xperia E4g - Sinhroniziranje s uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhroniziranje s uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

Korištenje računa Microsoft Exchange ActiveSync, možete pristupiti poslovnim porukama

e-pošte, obavezama iz kalendara i kontaktima direktno na uređaju. Nakon postavljanja,

možete pronaći vaše informacije u

E-pošta, Kalendar i Kontakti aplikacijama.

Postavljanje EAS računa za sinhroniziranje

1

Provjerite da li imate podatke o svojoj domeni i serveru koje možete dobiti od

administratora mreže kompanije.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Kucnite

Postavke > Dodaj račun > Exchange ActiveSync.

4

Unesite poslovnu adrese e-pošte i lozinku.

5

Kucnite

Dalje. Uređaj počinje preuzimati informacije o računu. Ako postupak ne

uspije, ručno unesite detalje o domeni i serveru za svoj račun i zatim kucnite

Dalje.

6

Kucnite

OK kako biste dozvolili serveru kompanije da kontrolira vaš uređaj.

7

Odaberite koje podatke želite sinhronizirati s uređajem, kao što su kontakti i

kalendarske stavke.

8

Ako želite, aktivirajte administratora uređaja kako biste dozvolili serveru kompanije

da kontrolira određena sigurnosna svojstva na uređaju. Na primjer, možete

dozvoliti serveru kompanije da postavlja pravila za lozinke i kodiranje za pohranu.

9

Kada se postavljanje završi, unesite naziv za poslovni račun.

Kada promijenite lozinku za prijavljivanje na EAS račun na računaru, morate se ponovo prijaviti

na EAS račun na svom uređaju.

33

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Mijenjanje postavki EAS računa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

E-pošta, a zatim kucnite .

3

Kucnite

Postavke i odaberite EAS račun, a zatim promijenite postavke EAS

računa po želji.

Za postavljanje intervala sinhroniziranja za EAS račun

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na

E-pošta, zatim kucnite na .

3

Kucnite na

Postavke i odaberite EAS račun.

4

Kucnite na

Učestalost provjeravanja > Učestalost provjeravanja i odaberite

opciju intervala.

Uklanjanje EAS računa

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na >

Postavke.

2

U opciji

Računi kucnite Exchange ActiveSync, a zatim odaberite EAS račun koji

želite ukloniti.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Ukloni račun.

4

Ponovo kucnite

Ukloni račun za potvrdu.

34

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.