Sony Xperia E4g - Ikone na statusnoj traci

background image

Ikone na statusnoj traci

Ikone statusa

Jačina signala

Nema signala

Roming

LTE je dostupna

GPRS-General Packet Radio Service je dostupan

EDGE je dostupan

3G je dostupna

Mobilna mreža za prijenos podataka je dostupna

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Status baterije

Baterija se puni

Aktiviran je način rada STAMINA

Aktiviran je način rada sa slabom napunjenosti baterije

Načina rada u avionu je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

SIM kartica nije umetnuta

Mikrofonu je isključen ton

Spikerfon je uključen

22

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Nečujni režim rada

Način rada s vibracijom

Alarm je postavljen

GPS-Globalni sistem pozicioniranja je aktiviran

Sinhronizacija je u toku

Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom

Ovisno o vašem pružaocu usluga, mreži i/ili regiji, moguće je da neće biti dostupne funkcije ili

usluge predstavljene nekim ikonama na ovom spisku.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Personaliziranje > Ikone statusne trake.

3

Označite potvrdne okvire za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obavještenja

Nova tekstualna poruka ili multimedijalna poruka

Propušteni poziv

Pozivanje u toku

Prosljeđivanje poziva je uključeno

Nova poruka glasovne pošte

Nova poruka e-pošte

Wi-Fi® veza je omogućena i podaci se prenose

Preuzimanje podataka

Prenošenje podataka

Mobilni podaci su onemogućeni

Dostupno je ažuriranje softvera

Dostupna su sistemska ažuriranja

Preuzimanje sistemskih ažuriranja

Kucnite kako biste instalirali sistemska ažuriranja

Snimak ekrana je napravljen

Stigla je nova poruka Hangouts™ čavrljanja

Video čavrljanje s prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Predstojeći događaj u kalendaru

Pokrenuta je mala aplikacija

Smart Connect je aktiviran

Pjesma se reproducira

Radio je uključen

Uređaj je povezan na računar putem USB kabla

23

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Interna pohrana je popunjena 75%. Kucnite za prijenos podataka na memorijsku

karticu

Poruka upozorenja

Poruka o grešci

Dodatna (neprikazana) obavještenja

Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na vašem uređaju. Te ikone služe samo

za referencu i promjene se mogu uvesti bez obavještenja.

Upravljanje obavještenjima

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Personaliziranje > Upravljaj obavještenjima.

3

Označite potvrdne okvire za aplikacije kojima je dopušteno da šalju obavještenja.