Sony Xperia E4g - Kontrole

background image

Kontrole

Kontrole su male aplikacije koje možete koristiti direktno na Početnom ekranu.

Funkcioniraju i kao prečice. Na primjer, kontrola Vrijeme vam omogućava da vidite

osnovne informacije o vremenu direktno na Početnom ekranu. No, kada kliknete

kontrolu, otvori se puna aplikacija Vrijeme. Dodatne kontrole možete preuzeti s usluge

Google Play™.

18

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dodavanje kontrole na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran sve dok uređaj ne

počne vibrirati, zatim kucnite na

Kontrole.

2

Pronađite i kucnite na kontrolu koju želite dodati.

Za promjenu veličine kontrole

1

Dodirnite i držite kontrolu dok se ona ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati,

zatim otpustite kontrolu. Ukoliko se veličina kontrole može promijeniti, na primjer,

kontrola Kalendar, tada se pojavjuju označeni okvir i tačke za promjenu veličine.

2

Povucite tačke prema unutra ili prema van da smanjite ili povećate kontrolu.

3

Da potvrdite novu veličinu kontrole, kucnite bilo gdje na Početni ekran.

Premještanje kontrole

Dodirnite kontrolu i držite je do njenog uvećanja i vibracije uređaja, a zatim je

povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje kontrole

Dodirnite i držite kontrolu dok se ne uveća i dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim

je povucite do ikone na vrhu ekrana.