Sony Xperia E4g - Male aplikacije

background image

Male aplikacije

Male aplikacije su minijaturne aplikacije koje se pokreću iznad drugih aplikacija na istom

ekranu kako bi se omogućilo obavljanje više zadataka odjednom. Na primjer, možete

otvoriti web stranicu s detaljima kursne liste za mijenjanje novca, a zatim i malu aplikaciju

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kalkulatora preko nje i izvršavati računske operacije. Malim aplikacijama možete

pristupati preko trake omiljenih stavki. Da biste preuzeli još malih aplikacija, posjetite

Google Play™.

Otvaranje male aplikacije

1

Da bi se prikazala traka omiljenih, pritisnite

2

Kucnite na malu aplikaciju koju želite otvoriti.

Možete otvoriti nekoliko malih aplikacija odjednom.

Za zatvaranje male aplikacije

Kucnite na na prozoru male aplikacije.

Preuzimanje male aplikacije

1

Iz trake omiljenih stavki kucnite

, a zatim kucnite i kucnite .

2

Potražite malu aplikaciju koju želite preuzeti, a zatim slijedite upute kako biste je

preuzeli i dovršili instaliranje.

Za premještanje small app

Kada je small app otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi ugao small appa, zatim je

pomjerite na željenu lokaciju.

Za minimiziranje small app

Kada je small app otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi ugao small appa, zatim je

povucite prema desnoj ili donjoj ivici ekrana.

Reorganiziranje malih aplikacija na traci omiljenih

Dodirnite idržite malu aplikaciju i prevucite je na željenu položaj.

Uklanjanje male aplikacije s trake omiljenih

1

Dodirnite i držite malu aplikaciju, a zatim je povucite u .

2

Kucnite

OK.

Obnavljanje ranije uklonjene male aplikacije

1

Otvorite traku omiljenih stavki, a zatim kucnite

.

2

Dodirnite i držite malu aplikaciju koju želite obnoviti, a zatim je prevucite u traku

omiljenih stavki.

Dodavanje kontrole kao male aplikacije

1

Da bi se prikazala traka omiljenih, pritisnite

2

Kucnite

> > .

3

Odaberite kontrolu.

4

Unesite ime kontrole, ako želite, zatim kucnite na

OK.