Sony Xperia E4g - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Možete se kretati po aplikacijama pomoću navigacijskih tipki, trake omiljenih stavki i

prozora nedavno korištenih aplikacija, što vam omogućava da se lako prebacujete među

nedavno korištenim aplikacijama. Neke aplikacije se zatvaraju kada pritisnete za

izlazak, dok druge aplikacije pauziraju rad ili nastavljaju raditi u pozadini. Ako se aplikacija

pauzira ili nastavi raditi u pozadini, možete nastaviti tamo gdje ste stali kad aplikaciju

otvorite naredni put.

1

Prozor nedavno korištenih aplikacija – Otvara nedavno korištenu aplikaciju

2

Traka omiljenih – Koristite prečicu za pristup aplikacijama ili kontrolama

3

Tipka navigacije Zadatak – Otvara prozor nedavno korištenih aplikacija i traku omiljenih

4

Navigacijska tipka Početna – Izlazak iz aplikacije i povratak na Početni ekran

5

Navigacijska tipka Nazad – Povratak na prethodni ekran unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije

Za otvaranje prozora sa nedavno korištenim aplikacijama

Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

Kucnite na i zatim kucnite na

Zatvori sve.

Otvaranje izbornika u preuzetoj aplikaciji

Tokom korištenja aplikacije pritisnite .

Izbornik nije dostupan u svim aplikacijama.