Sony Xperia E4g - Pozadina i teme

background image

Pozadina i teme

Početni ekran možete prilagoditi vlastitom stilu korištenjem pozadina i različitih tema.

Također možete promijeniti pozadinu na zaključanom ekranu.

Promjena pozadine početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira.

2

Kucnite

Pozadine i odaberite opciju.

20

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje teme

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira.

2

Kucnite

Teme.

3

Odaberite opciju i slijedite upute na uređaju.

Kada promijenite temu, u nekim aplikacijama mijenja se i pozadina.

Mijenjanje pozadine zaključanog ekrana

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Personaliziranje > Lock Screen.

3

Odaberite opciju, a zatim slijedite upute za promjenu pozadine.