Sony Xperia E4g - Prečice i fascikle

background image

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle kako biste upravljali aplikacijama i Početni ekran držali urednim.

19

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Pristupite aplikaciji pomoću prečice

2

Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije

Za dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira i dok se

ne pojavi meni za prilagođavanje.

2

U meniju prilagođavanja, kucnite na

Aplikacije.

3

Pomičite se kroz listu aplikacija i odaberite aplikaciju. Odabrana aplikacija se

dodaje na Početni ekran.

U koraku 3, alternativno, možete kucnuti na

Prečice i zatim odabrati aplikaciju s dostupnog

spiska. Ako koristite taj metod za dodavanje prečica, neke dostupne aplikacije dozvoljavaju

dodavanje određene funkcije toj prečici.

Za premještanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok se ne uveća i dok uređaj ne počne vibrirati, zatim

povucite stavku na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke s početnog ekrana

Dodirnite i držite stavku dok se ne uveća i dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim

povucite stavku do ikone na vrhu ekrana.

Za kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije ili prečicu dok se ne uveća i dok uređaj ne počne

vibrirati, zatim je povucite i ispustite na vrh ikone druge aplikacije ili prečice.

Za dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok se ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati, zatim

stavku povucite u fasciklu.

Za promjenu imena fascikle na početnom ekranu

1

Kucnite na fasciklu kako biste ju otvorili.

2

Kucnite na traku naslova fascikle kako biste prikazali

Ime fascikle polje.

3

Unesite ime nove fascikle i kucnite na

Gotovo.