Sony Xperia E4g - Snimanje zaslona ekrana

background image

Snimanje zaslona ekrana

Pojedinačne slike svakog ekrana na svom uređaju možete snimiti u vidu zaslona ekrana.

Zasloni ekrana koje ste snimili automatske se pohranjuju u Album.

Za slikanje ekrana

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje dok se ne pojavi iskočni prozor.

2

Kucnite na

Možete napraviti sliku ekrana tako što ćete u isto vrijeme pritisnuti tipku za uključivanje/

isključivanje i tipku za smanjenje jačine zvuka dok ne začujete zvuk klikanja.

Za prikazivanje slike ekrana

Prema dolje povucite statusnu traku, zatim kucnite na sliku ekrana kog želite

prikazati.

Slike ekrana možete prikazati i u aplikaciji Album.