Sony Xperia E4g - Status i obavještenja

background image

Status i obavještenja

Ikone na statusnoj traci vas obavještavaju o dgađajima kao što su nove poruke i

obavještenja kalendara, trenutne aktivnosti kao što su preuzimanja datoteka i informacije

o statusu kao što su nivo napunjenosti baterije i jačina signala. Možete povući statusnu

traku prema dolje da biste otvorili Ploču s obavještenjima i zatim upravljali obavještenjima.

Također možete prilagoditi ikone i obavještenja odabirom sistemskih ikona koje će se

prikazivati na statusnoj traci i biranjem aplikacija kojima će biti dopušteno da šalju

obavještenja.

Otvaranje ili zatvaranje ploče za obavještenja

21

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Djelovanje na osnovu obavještenja

Kucnite obavještenje.

Odbacivanje obavještenja s ploče s obavještenjima

Postavite prst na obavještenje i listajte lijevo ili desno.

Brisanje svih obavještenja s Ploče za obavještenja

Kucnite

Obrisati.

Lampica obavještenja

Lampica obavještenja vas informira o statusu baterije i nekim drugim događajima. Na

primjer, bijelo trepćuće svjetlo označava da imate novu poruku ili propušteni poziv.