Sony Xperia E4g - Zaključavanje i otključavanje ekrana

background image

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Kada je uređaj uključen i neaktivan određeni vremenski period, ekran se zatamni kako bi

se sačuvala energija baterije i automatski se zaključava. To zaključavanje sprečava

neželjene aktivnosti na ekranu osjetljivom na dodir kada ne koristite telefon. Kad kupite

uređaj, osnovno zaključavanje ekrana pokretom prevlačenja je već postavljeno. Drugim

riječima, morate prevući prstom prema gore ili dolje na ekranu kako biste ga otključali.

Kasnije možete promijeniti sigurnosne postavke i dodati druge vrste zaključavanja.

Pogledajte

Zaključavanje ekrana

na stranici 38 .

Aktiviranje ekrana

Nakratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Zaključavanje ekrana

Kada je ekran aktivan, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .