Sony Xperia E4g - Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi

background image

Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi

Koristite aplikaciju Filmovi da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste sačuvali ili

preuzeli na uređaj. Aplikacija Filmovi vam također pomaže da dobijete postere, sažetke

zapleta, informacije o žanru i detalje o režiseru svakog filma. Također možete

reproducirati vaše filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu.

Moguće je da se neke video datoteke neće moći reproducirati u aplikaciji Filmovi.

1

Prikažite opcije izbornika

2

Prikažite posljednji reproducirani video

3

Udesno povucite lijevu ivicu ekrana da biste pretražili sve preuzete i sačuvane video zapise

4

Dotaknite za reprodukciju sačuvanih ili preuzetih video datoteka

5

Pomičite se prema gore ili prema dolje da prikažete sadržaj

Reproduciranje videa u aplikaciji Filmovi

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Filmovi.

2

Pronađite i kucnite video koju želite reproducirati. Ako video nije prikazan na

ekranu, povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog

ekrana aplikacije Filmovi, a zatim kucnite video koji želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite ekran.

4

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite na . Da biste nastavili s

reproduciranjem, kucnite .

5

Da biste premotali unazad, povucite marker trake napretka ulijevo. Da biste

premotali unaprijed, povucite maker trake napretka udesno.

Reproduciranje videa na eksternom uređaju

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite ekran kako biste prikazali kontrole.

2

Kucnite >

Throw.

3

Odaberite eksterni uređaj na kojem će se reproducirati video. Ako nije dostupan

eksterni uređaj, pratite upute na ekranu kako biste ga dodali.

Promjena postavki u aplikaciji Filmovi

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi.

2

Dotaknite >

Postavke, a zatim promijenite postavke po želji.

94

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu postavki zvuka tokom reproduciranja videa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Kucnite na , zatim kucnite na

Postavke zvuka.

3

Označite kvadratiće za postavke zvuka koje želite aktivirati.

4

Kada završite, kucnite

OK.

Za dijeljenje video zapisa

1

Kada se video sačuvan pod Filmovi ili TV programima reproducira, kucnite na ,

zatim kucnite na

Podijeli.

2

Kucnite na aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje odabranog videa, zatim

slijedite odgovarajuće korake za slanje.