Sony Xperia E4g - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Ručno preuzimanje informacija o filmu

1

Provjerite da li je na uređaju aktivna veza za prijenos podataka.

2

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Filmovi.

3

Prevucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije Filmovi, a zatim pretražite kroz različite kategorije do željene video

datoteke kako biste dobili informacije.

4

Dodirnite i držite sličicu za video, a zatim kucnite

Tražite informacije.

5

U polju za traženje, unesite ključne riječi za video, a zatim kucnite tipku za potvrdu

na tastaturi. Svi filmovi se prikazuju na spisku.

6

Odaberite rezultat traženja, a zatim kucnite

Gotovo. Preuzimanje podataka

počinje.

Informacije o novim dodanim video isječcima možete primati automatski svakog puta kada se

otvori aplikacija Fimovi ako označite okvir za potvrdu

Preuzmi detalje videa pod stavkom

Postavke.

Ukoliko preuzete informacije nisu tačne, tražite ponovo pomoću drugih ključnih riječi.

Brisanje informacija o video zapisu

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Filmovi.

2

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije Filmovi, a zatim pretražite kroz različite kategorije do video datoteke koju

želite urediti.

3

Dodirnite i držite sličicu videa, a zatim kucnite

Obriši informacije.

Brisanje video zapisa

1

Iz početnog ekrana kucnite , a zatim pronađite i kucnite na

Filmovi.

2

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog ekrana

aplikacije Filmovi, a zatim pretražite kroz različite kategorije do video datoteke koju

želite izbrisati.

3

Dodirnite i držite sličicu video zapisa, a zatim kucnite

Izbriši na listi koja se pojavi.

4

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.

95

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.