Sony Xperia E4g - Miniaplicacions

background image

Miniaplicacions

Les miniaplicacions són aplicacions en miniatura que s'executen damunt d'altres

aplicacions en la mateixa pantalla per així poder fer diverses tasques alhora. Per

exemple, podeu tenir una pàgina web oberta en la qual es mostrin diferents tipus de

canvi de divisa i, a continuació, obrir-hi la miniaplicació Calculadora al damunt i fer-hi els

càlculs que vulgueu. Podeu accedir a les miniaplicacions per mitjà de la barra de favorits.

Per baixar més miniaplicacions, aneu a Google Play™.

Per obrir una miniaplicació

1

Per fer que aparegui la barra de favorits, premeu .

2

Puntegeu en la miniaplicació que vulgueu obrir.

Podeu obrir diverses miniaplicacions a un mateix temps.

Per tancar una aplicació petita

Puntegeu en en la finestra de l'aplicació petita.

Per baixar una miniaplicació

1

Des de la barra de favorits, puntegeu en

, després en i, per últim, en .

2

Cerqueu la miniaplicació que voleu baixar i, a continuació, seguiu les instruccions

per baixar-la i completar-ne la instal·lació.

Per moure una aplicació petita

Quan una aplicació petita està oberta, toqueu sense deixar anar la cantonada

superior esquerra de l'aplicació petita i a continuació moveu-la fins la ubicació

desitjada.

Per minimitzar una aplicació petita

Quan una aplicació petita està oberta, toqueu sense deixar anar la cantonada

superior esquerra de l'aplicació petita, arrossegueu-la a la vora de la dreta o a la

vora inferior de la pantalla.

Per reorganitzar les miniaplicacions en la barra de favorits

Toqueu sense deixar anar una miniaplicació i arrossegueu-la a la posició que

desitgeu.

Per eliminar una miniaplicació de la barra de favorits

1

Toqueu sense deixar anar una miniaplicació i arrossegueu-la a .

2

Puntegeu en

D'acord.

Per restaurar una miniaplicació que hàgiu eliminat anteriorment

1

Obriu la barra de favorits i puntegeu en

.

2

Toqueu sense deixar anar la miniaplicació que vulgueu restaurar i, a continuació,

arrossegueu-la a la barra de favorits.

19

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per afegir un giny com a miniaplicació

1

Per fer que aparegui la barra de favorits, premeu .

2

Puntegeu en

> > .

3

Seleccioneu un giny.

4

Introduïu un nom per al giny, si ho voleu, i després puntegeu en

D'acord.