Sony Xperia E4g - Limitacions dels serveis i les característiques

background image

Limitacions dels serveis i les característiques

Alguns serveis i característiques descrits en aquesta Guia de l’usuari no són compatibles

a tots els països o regions o amb totes les xarxes o proveïdors de serveis a totes les

zones. Sense limitació, això també s’aplica al número d’emergències internacional GSM,

112. Contacteu amb l’operador de xarxa o proveïdor de serveis per determinar la

disponibilitat de qualsevol servei o característica específic i per saber si s’apliquen

càrrecs de servei o ús addicionals.
L'ús de determinades característiques i aplicacions descrites en aquesta guia pot

necessitar accés a Internet. És possible que quan us connecteu a Internet des del

dispositiu se us cobri la connexió per a dades. Contacteu amb el proveïdor del servei

sense fils per obtenir més informació.