Sony Xperia E4g - Realització de proves de diagnòstic al dispositiu

background image

Realització de proves de diagnòstic al dispositiu

L'aplicació Xperia™ Diagnostics pot provar una funció determinada o dur a terme una

prova completa de diagnòstic per comprovar si el dispositiu Xperia™ funciona

correctament.
L'aplicació Xperia™ Diagnostics pot:

Avaluar possibles problemes de maquinari o programar al dispositiu Xperia™.

Analitzar el rendiment de les aplicacions al dispositiu.

Registrar el nombre de trucades interrompudes durant els 10 dies anteriors.

Identificar el programari instal·lat i proporcionar detalls útils sobre el dispositiu.

L'aplicació Xperia™ Diagnostics està instal·lada prèviament a la majoria de dispositius

Android™ de Sony. Si l'opció de diagnòstic no està disponible a

Paràmetres > Quant al

telèfon, podeu baixar una versió simplificada des de Google Play™.

128

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per dur a terme una prova de diagnòstic determinada

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Quant al telèfon > Diagnòstics > Dispositiu de prova i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu una prova de la llista.

4

Seguiu les instruccions i puntegeu en

Sí o No per confirmar si funciona una

funció.

Per dur a terme totes les proves de diagnòstic

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Quant al telèfon > Diagnòstics > Dispositiu de prova >

Executa-ho tot i puntegeu-hi.

3

Seguiu les instruccions i puntegeu en

Sí o No per confirmar si funciona una

funció.

Per visualitzar els resultats de proves

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Quant al telèfon > Diagnòstics > Resultats de la prova i

puntegeu-hi.

3

Puntegeu en una data per mostrar els resultats de proves dutes a terme aquell dia

en qüestió.

Per visualitzar detalls sobre el dispositiu

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Quant al telèfon > Diagnòstics > Informació del

dispositiu i puntegeu-hi.