Sony Xperia E4g - Addició de la posició geogràfica a les fotografies

background image

Addició de la posició geogràfica a les fotografies

Activeu el geoetiquetatge per afegir la ubicació geogràfica aproximada (una geoetiqueta)

a les fotografies quan les feu. La ubicació geogràfica es determina mitjançant xarxes

sense fil o tecnologia GPS.
Quan es mostra a la pantalla de la càmera, el geoetiquetatge està activat però no s'ha

trobat la posició geogràfica. Quan es mostra , el geoetiquetatge està activat i la

ubicació geogràfica està disponible, per tant es pot geoetiquetar la vostra fotografia.

Quan no es mostra cap d'aquests símbols, el geoetiquetatge està desactivat.

Per activar el geoetiquetatge

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Puntegeu en

Paràmetres > Ubicació.

3

Arrossegueu cap a la dreta el control lliscant que hi ha al costat de

Ubicació.

4

Activeu la càmera.

5

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

6

Arrossegueu cap a la dreta el control lliscant que hi ha al costat de

Geoetiquetatge.