Sony Xperia E4g - Detecció de cares

background image

Detecció de cares

Es pot utilitzar la funció de detecció de cares per enfocar una cara que no està centrada.

La càmera detecta automàticament fins a cinc cares, indicades amb marcs blancs. Un

marc de color mostra quina cara s’ha seleccionat per enfocar. S'enfocarà la cara que

estigui més a prop de la càmera. També podeu puntejar un dels marcs per seleccionar

la cara que voleu enfocar.

Per activar la detecció de cares

1

Activeu la càmera.

2

Puntegeu i, a continuació, seleccioneu .

3

Puntegeu i, a continuació, puntegeu .

4

Puntegeu

Mode d'enfocament > Detecció de cares.

Per fer una fotografia amb la detecció de cares

1

Quan la càmera estigui oberta i l'opció

Detecció de cares estigui activada,

apunteu amb la càmera al subjecte. Es poden detectar fins a cinc cares i

cadascuna apareix amb un marc.

2

Puntegeu en el marc que voleu seleccionar per enfocar. No puntegeu si voleu que

la càmera seleccioni l'enfocament automàticament.

3

Un marc de color mostra la cara enfocada. Puntegeu en la pantalla per fer la foto.