Sony Xperia E4g - Paràmetres de la càmera de vídeo

background image

Paràmetres de la càmera de vídeo

Per ajustar els paràmetres de la càmera de vídeo

1

Activeu la càmera.

2

Puntegeu en una de les icones de paràmetres a la pantalla.

3

Per mostrar tots els paràmetres, puntegeu en .

4

Seleccioneu el paràmetre que voleu ajustar i a continuació feu els canvis que

vulgueu.

Descripció general dels paràmetres de la càmera de vídeo

Resolució de vídeo

Ajusteu la resolució del vídeo a formats diferents.

Alta definició completa

1920×1088(16:9)

Format HD completa (alta definició completa) amb una relació d'aspecte de 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (alta definició) amb una relació d'aspecte de 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA amb una relació d'aspecte de 4:3.

MMS

Permet gravar vídeos per enviar-los com a missatges multimèdia. El temps de gravació d'este format de

vídeo és limitat perquè els fitxers de vídeo càpiguen en un missatge multimèdia.

Estos paràmetres només estan disponibles en el mode de captura

Manual.

Temporitzador

Amb el temporitzador automàtic podeu gravar un vídeo sense agafar el dispositiu.

Utilitzeu-lo per gravar vídeos de grups on tothom pugui sortir. També podeu utilitzar-lo

per assegurar-vos que la càmera estigui en una posició fixa quan es gravi el vídeo.

Activat (10 segons)

Defineix un retard de 10 segons des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comenci a gravar el

vídeo.

Activat (2 segons)

Defineix un retard de 2 segons des que puntegeu la pantalla de la càmera fins que es comenci a gravar el

vídeo.

Desactivat

Es comença a gravar el vídeo tan bon punt puntegeu la pantalla de la càmera.

Smile Shutter™(vídeo)

Utilitzeu la funció Smile Shutter™ per establir per a quin tipus de somriure reaccionarà la

càmera abans de gravar un vídeo.

Mode d'enfocament

El paràmetre d'enfocament controla quina part del vídeo ha de ser més nítida. Quan

l'enfocament automàtic està activat, la càmera ajusta l'enfocament contínuament de

manera que la zona situada dins del marc d'enfocament blanc roman nítida.

Autofocus simple

La càmera enfoca automàticament sobre el subjecte seleccionat. L'enfocament automàtic continu està

activat.

Detecció de cares

La càmera detecta automàticament fins a cinc cares humanes, indicades amb marcs a la pantalla. La

càmera enfoca automàticament la cara més pròxima. També podeu seleccionar quina cara voleu enfocar si

90

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

la puntegeu a la pantalla. Quan puntegeu la pantalla de la càmera, un marc de color groc mostra la cara

seleccionada i enfocada. La detecció de cares no es pot utilitzar amb tots els tipus d'escenes. L'enfocament

automàtic continu està activat.

Seguiment d'objecte

Quan seleccioneu un objecte tocant-lo al visor, la càmera el segueix.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura

Manual.

Mesura

Aquesta funció determina automàticament una exposició ben equilibrada mesurant la

quantitat de llum que arriba a la imatge que voleu capturar.

Centre

Permet ajustar l'exposició al centre de la imatge.

Mitjana

Permet calcular l'exposició segons la quantitat de llum que arriba a tota la imatge.

Punt

Permet ajustar l'exposició en una part molt petita de la imatge que voleu capturar.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura

Manual.

Estabilitzador de vídeo

A l’hora de gravar un vídeo és difícil mantenir el dispositiu en una posició fixa.

L'estabilitzador ajuda a compensar els petits moviments que pugueu fer amb la mà.

Micròfon

Seleccioneu si s’ha d’enregistrar el so de fons quan es gravin vídeos.

Visualització prèvia

Podeu triar si voleu obtenir una visualització prèvia dels vídeos just després de gravar-

los.

Activat

La visualització prèvia del vídeo apareix després de gravar-lo.

Edita

El vídeo s'obre per a la seva edició després de gravar-lo.

Desactivat

El vídeo es desa després de gravar-lo i no apareix cap visualització prèvia.

Flaix

Utilitzeu la llum del flaix per gravar vídeos quan la il·luminació sigui insuficient o quan hi

hagi contrallum. La icona del flaix per a vídeo només està disponible a la pantalla de

la càmera de vídeo. Tingueu en compte que la qualitat del vídeo de vegades pot ser

millor sense la llum encara que la il·luminació sigui insuficient.

Activat

Desactivat

Selecció d'escenes

La funció de selecció d'escenes permet configurar ràpidament la càmera per a

situacions habituals amb escenes de vídeo preprogramades. La càmera determina una

sèrie de paràmetres adients a l’escena seleccionada per tal d’obtenir el millor vídeo

possible.

91

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Desactivat

La funció de selecció d'escenes està desactivada i podeu gravar vídeos manualment.

Instantània suau

S'utilitza per gravar vídeos amb fons suaus.

Paisatge

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos de paisatges. La càmera enfocarà els objectes llunyans.

Mode nocturn

Quan s’activa, augmenta la sensibilitat de la llum. Utilitzeu aquesta opció en entorns amb poca llum.

Pot ser que els vídeos d’objectes en moviment surtin borrosos. Manteniu la mà quieta o utilitzeu un

suport. Desactiveu el mode nocturn quan la il·luminació sigui bona per millorar la qualitat del vídeo.

Platja

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos d'escenes a la vora del mar o de llacs.

Neu

Utilitzeu aquesta opció en entorns clars per evitar que els vídeos quedin sobreexposats.

Esports

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos d'objectes que es desplacen ràpidament. Un temps d'exposició

curt minimitza l'efecte borrós del moviment.

Festa

Utilitzeu aquesta opció per a vídeos d'interior en entorns poc il·luminats. Aquesta escena capta la

il·luminació de fons d'interiors o la llum d'espelmes. Pot ser que els vídeos d’objectes en moviment

surtin borrosos. Manteniu la mà quieta o utilitzeu un suport.

Aquest paràmetre només està disponible en mode de captura

Manual.

92

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.