Sony Xperia E4g - Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™

background image

Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™

Podeu visualitzar o reproduir contingut multimèdia desat al vostre dispositiu o a altres

dispositius, com ara, un televisor o un ordinador. Aquests dispositius han de ser DLNA

Certified™ per Digital Living Network Alliance i tots els dispositius han d'estar connectats

a la mateixa xarxa Wi-Fi® per tal de poder compartir el contingut. També podeu

visualitzar o reproduir contingut d'altres dispositius DLNA Certified™ al vostre dispositiu.
Després de configurar l'ús compartit de contingut entre dispositius, podeu, com ara,

escoltar fitxers de música emmagatzemats a l'ordinador de casa des del vostre

dispositiu o visualitzar fotografies fetes amb la càmera del vostre dispositiu a un televisor

de pantalla gran.

Reproducció de fitxers de dispositius DLNA Certified™ al dispositiu

Quan reproduïu fitxers d'un altre dispositiu DLNA Certified™ al vostre dispositiu, aquest

altre dispositiu es comporta com a un servidor. En altres paraules, comparteix contingut

per una xarxa. El dispositiu servidor ha te tenir habilitada la funció per compartir

contingut i ha de donar permís d'accés al dispositiu. També ha d'estar connectat a la

mateixa xarxa Wi-Fi® que el dispositiu.

103

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reproduir una pista compartida al dispositiu

1

Assegureu-vos que els dispositius amb què voleu compartir fitxers estiguin

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, trobeu i puntegeu .

3

Arrossegueu la vora de la pantalla inicial de Walkman® cap a la dreta i puntegeu

en

Dispositius.

4

Seleccioneu un dispositiu de la llista de dispositius connectats.

5

Navegueu per les carpetes del dispositiu connectat i seleccioneu la pista que

voleu reproduir. La pista comença a reproduir-se automàticament.

Per reproduir un vídeo compartir al dispositiu

1

Assegureu-vos que els dispositius amb què voleu compartir fitxers estiguin

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, trobeu i puntegeu

Movies.

3

Arrossegueu la vora de la pantalla inicial de Movies cap a la dreta i puntegeu en

Dispositius.

4

Seleccioneu un dispositiu de la llista de dispositius connectats.

5

Navegueu per les carpetes del dispositiu connectat i seleccioneu el vídeo que

voleu reproduir.

Per visualitzar una fotografia compartida al dispositiu

1

Assegureu-vos que els dispositius amb què voleu compartir fitxers estiguin

connectats a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, trobeu i puntegeu

Àlbum.

3

Arrossegueu la vora de la pantalla inicial de Àlbum cap a la dreta i puntegeu en

Dispositius.

4

Seleccioneu un dispositiu de la llista de dispositius connectats.

5

Navegueu per les carpetes del dispositiu connectat i seleccioneu una fotografia

per visualitzar-lo.

Reproducció de fitxers des del dispositiu a dispositius DLNA Certified™

Abans de que pugueu visualitzar o reproduir fitxers multimèdia del dispositiu a altres

dispositius DLNA Certified™, cal que configureu l'ús compartit de fitxers al dispositiu. Els

dispositius amb que compartiu contingut s'anomenen dispositius client. Per exemple, un

televisor, un ordinador o una tauleta poden actuar com a dispositius client. El dispositiu

funciona com un servidor de multimèdia quan el seu contingut es posa a disposició de

dispositius client. Quan configureu l'ús compartit de fitxers al dispositiu, també cal que hi

doneu permís d'accés als dispositius client. Després de fer açò, els dispositius

apareixeran com a dispositius registrats. Els dispositius que esperen obtenir permís

d'accés apareixen a una llista com dispositius pendents.

Per configurar l'ús compartit de fitxers amb altres dispositius DLNA Certified™

1

Connecteu el vostre dispositiu a una xarxa Wi-Fi®.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

3

Puntegeu en i després en

Servidor multimèdia.

4

Activeu la funció

Comparteix el contingut i arrossegueu el control lliscant.

apareixerà a la barra d'estat. El dispositiu ja pot funcionar com a servidor de

multimèdia.

5

Connecteu l'ordinador o altres dispositius a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre

dispositiu.

6

Apareixerà una notificació a la barra d'estat del dispositiu. Obriu la notificació i

definiu els permisos d'accés per a cada dispositiu.

Les instruccions per definir l'ús compartit de fitxers amb DLNA™ varia segons el dispositiu.

Consulteu la guia de l'usuari del dispositiu client per obtenir-ne més informació. Si el dispositiu

no es pot connectar a un client de la xarxa, comproveu si la xarxa Wi-Fi® funciona.

També podeu accedir al menú

Servidor multimèdia dins de Paràmetres > Connectivitat de

Xperia™ > Servidor multimèdia. Si tanqueu la visualització de Servidor multimèdia, la funció

d'ús compartit de fitxers continuarà funcionant en segon terme.

104

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per aturar l'ús compartit de fitxers amb altres dispositius DLNA Certified™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Connectivitat de Xperia™ > Servidor multimèdia i

puntegeu-hi.

3

Arrossegueu cap a l'esquerra el control lliscant que hi ha al costat de

Comparteix

el contingut.

Per definir els permisos d'accés per a un dispositiu pendent

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Connectivitat de Xperia™ > Servidor multimèdia i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista

Dispositius pendents.

4

Seleccioneu un nivell de permisos d'accés.

Per canviar el nom d'un dispositiu registrat

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Connectivitat de Xperia™ > Servidor multimèdia i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista

Dispositius registrats i, a continuació,

seleccioneu

Canvia el nom.

4

Introduïu un nom nou per al dispositiu.

Per canviar el nivell d'accés d'un dispositiu registrat

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Connectivitat de Xperia™ > Servidor multimèdia i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu un dispositiu de la llista

Dispositius registrats.

4

Puntegeu en

Canvia el nivell d'accés i seleccioneu una opció.

Per obtenir ajuda referent a l'ús compartit de contingut amb altres dispositius DLNA

Certified™

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Connectivitat de Xperia™ > Servidor multimèdia i

puntegeu-hi.

3

Puntegeu en .

Reproducció de fitxers en un dispositiu visualitzador digital de

multimèdia

Mitjançant la tecnologia DLNA™, podeu actualitzar automàticament contingut

multimèdia desat al vostre dispositiu a un altre dispositiu connectat a la mateixa xarxa

Wi-Fi®. L'altre dispositiu ha de ser capaç de funcionar com a un dispositiu visualitzador

digital de multimèdia (DMR) i visualitzar o reproduir el contingut rebut des del dispositiu.

Un televisor amb funcions DLNA o un ordinador amb Windows® 7 o posterior son

exemples de visualitzadors digitals de multimèdia.

Els paràmetres per habilitar el visualitzador digital de multimèdia poden variar segons el

dispositiu. Consulteu la guia de l'usuari del dispositiu visualitzador digital de multimèdia per

obtenir-ne més informació.

El contingut protegit amb copyright per gestió de drets digitals (DRM) no es pot reproduir al

dispositiu visualitzador digital de multimèdia mitjançant la tecnologia DLNA™.

105

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per visualitzar fotografies o vídeos del dispositiu en un dispositiu DMR

1

Comproveu que heu configurat correctament el dispositiu DMR i que està

connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Trobeu i puntegeu en

Àlbum.

4

Navegueu fins les fotografies o vídeos que voleu visualitzar i obriu-los.

5

Puntegeu en la pantalla per mostrar la barra d'eines, a continuació, puntegeu en

i seleccioneu el dispositiu DMR amb el qual voleu compartir el vostre contingut.

El contingut seleccionat comença a reproduir-se en ordre cronològic al dispositiu

que heu seleccionat.

6

Per desconnectar-vos del dispositiu DMR, puntegeu en i seleccioneu

Desconnecta. El fitxer deixa de reproduir-se al dispositiu DMR però continua

reproduint-se al vostre dispositiu.

També podeu compartir un vídeo des de l'aplicació Movies al dispositiu si puntegeu en el
vídeo i, a continuació, puntegeu en

.

Per reproduir una pista de música del dispositiu en un dispositiu DMR

1

Comproveu que heu configurat correctament el dispositiu DMR i que està

connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi® que el vostre dispositiu.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, trobeu i puntegeu .

3

Seleccioneu una categoria de música i navegueu fins a la pista que voleu

compartir i, a continuació, puntegeu en la pista.

4

Puntegeu i seleccioneu el dispositiu DMR amb el qual voleu compartir
continguts. La pista es reprodueix automàticament al dispositiu que heu

seleccionat.

5

Per desconnectar-vos del dispositiu DMR, puntegeu i seleccioneu el vostre

dispositiu. La pista deixa de reproduir-se al dispositiu DMR però continua

reproduint-se al vostre dispositiu.