Sony Xperia E4g - tecnologia sense fil Bluetooth®

background image

tecnologia sense fil Bluetooth®

Utilitzeu la funció Bluetooth® per enviar fitxers a altres dispositius compatibles amb

Bluetooth™ o bé per connectar-vos a accessoris mans lliures.Les connexions

Bluetooth® funcionen millor a una distància de fins a 10 metres, sense cap objecte sòlid

pel mig. En alguns casos caldrà aparellar manualment el dispositiu amb altres dispositius

Bluetooth®.

La interoperabilitat i compatibilitat entre dispositius Bluetooth® pot variar.

Per activar la funció Bluetooth

®

i fer visible el dispositiu

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en l'interruptor d'encesa i apagada que hi ha al costat de

Bluetooth

perquè s'activi la funció Bluetooth

®

.

4

Puntegeu en

Bluetooth. Apareixerà el vostre dispositiu i una llista de tots els

dispositius Bluetooth

®

disponibles.

5

Puntegeu en el nom del dispositiu per fer-lo visible a altres dispositius Bluetooth

®

.

Per ajustar el temps de visibilitat del dispositiu a altres dispositius Bluetooth®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

3

Premeu i seleccioneu

Temps d'espera visibilitat.

4

Seleccioneu una opció.

Assignació d'un nom al dispositiu

Podeu posar-li un nom al dispositiu. Si activeu la funció Bluetooth

®

i definiu el dispositiu

com a visible, aquest és el nom que es mostra a altres dispositius.

106

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per posar un nom al dispositiu

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

4

Puntegeu en i seleccioneu

Canvia el nom del telèfon.

5

Introduïu un nom per al dispositiu.

6

Puntegeu en

Canvia'n el nom.

Aparellament amb un altre dispositiu Bluetooth

®

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu, podeu, per exemple, connectar el
dispositiu amb uns auriculars Bluetooth

®

o amb un equip de cotxe Bluetooth

®

i utilitzar

aquests altres dispositius per compartir música.

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu Bluetooth

®

, el dispositiu recorda

l'aparellament. Quan aparelleu el dispositiu amb un dispositiu Bluetooth

®

, és possible

que hàgiu d'introduir un codi d'accés. El dispositiu prova automàticament el codi

d'accés genèric 0000. Si no funciona, consulteu la guia de l'usuari del dispositiu
Bluetooth

®

per trobar el codi d'accés al dispositiu. La següent vegada que us connecteu

amb un dispositiu Bluetooth

®

aparellat prèviament, no haureu de tornar a introduir el

codi d'accés.

Alguns dispositius Bluetooth

®

com, per exemple, la majoria d'auriculars Bluetooth

®

,

requereixen tant que aparelleu com que connecteu amb l'altre dispositiu.

Podeu aparellar el vostre telèfon amb diversos dispositius Bluetooth

®

, però només us podeu

connectar amb un perfil Bluetooth

®

alhora.

Per aparellar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que el dispositiu amb què vulgueu aparellar el vostre dispositiu
tingui la funció Bluetooth

®

activada i estigui visible per a altres dispositius

Bluetooth

®

.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

4

Arrossegueu el control lliscant que hi ha al costat de

Bluetooth per activar la

funció Bluetooth

®

. Apareixerà una llista amb els dispositius Bluetooth

®

disponibles.

5

Puntegeu en el dispositiu Bluetooth

®

que vulgueu aparellar amb el dispositiu.

6

Introduïu un codi d'accés, si cal, o confirmeu el mateix codi d'accés als dos

dispositius.

Per connectar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en el dispositiu Bluetooth

®

al qual vulgueu connectar-vos.

Per desaparellar un dispositiu Bluetooth

®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

3

A

Dispositius aparellats, puntegeu en al costat del nom del dispositiu que

vulgueu desaparellar.

4

Puntegeu en

Desaparella.

Enviament i recepció d'elements mitjançant tecnologia Bluetooth

®

Utilitzeu la tecnologia Bluetooth

®

per compartir elements amb altres dispositius

compatibles amb Bluetooth

®

, com ara telèfons o ordinadors. Podeu enviar i rebre els

següents tipus d'elements:

107

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Fotos i vídeos

Música i altres fitxers d'àudio

Pàgines web

Per enviar elements amb Bluetooth™

1

Dispositiu receptor: assegureu-vos que el dispositiu Bluetooth™ al qual vulgueu

enviar l'element tingui activat el Bluetooth™ i que estigui visible per a altres

dispositius Bluetooth™.

2

Al dispositiu emissor, obriu l'aplicació que contingui l'element que vulgueu enviar i

desplaceu-vos-hi.

3

Segons l'aplicació i l'element que vulgueu enviar, haureu de, per exemple, tocar

sense deixar anar l'element, obrir-lo o bé prémer . També pot haver-hi altres

maneres d'enviar elements.

4

Seleccioneu compartir o enviar l'element de menú.

5

Al menú que apareix, seleccioneu

Bluetooth.

6

Activeu el Bluetooth™, si se us demana.

7

Puntegeu en el nom del dispositiu receptor.

8

Dispositiu receptor: Si us ho demana, accepteu la connexió.

9

Si us ho demana, introduïu el mateix codi d'accés als dos dispositiu, o bé

confirmeu el codi d'accés suggerit.

10

Dispositiu receptor: accepteu l'element entrant. Si cal, arrossegueu la barra

d'estat cap avall per trobar la notificació.

Per rebre elements amb Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada i que estigui visible

per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Arribat aquest punt, el dispositiu emissor comença a enviar dades al vostre

dispositiu.

3

Si se us demana, introduïu el mateix codi d'accés als dos dispositius o bé

confirmeu el codi d'accés suggerit.

4

Quan se us notifiqui que hi ha un fitxer entrant al dispositiu, arrossegueu la barra

d'estat cap avall i puntegeu en la notificació per acceptar la transferència del fitxer.

5

Puntegeu en

Accepta per iniciar la transferència del fitxer.

6

Per visualitzar el progrés de la transferència, arrossegueu la barra d'estat cap

avall.

7

Per obrir un element rebut, arrossegueu la barra d'estat cap avall i puntegeu en la

notificació escaient.

Per visualitzar els fitxers rebuts amb Bluetooth®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

3

Premeu i seleccioneu

Mostra els fitxers rebuts.

108

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.