Sony Xperia E4g - Còpies de seguretat dels contactes

background image

Còpies de seguretat dels contactes

Podeu utilitzar la targeta de memòria per fer una còpia de seguretat dels contactes.

Vegeu

Transferència de contactes

a la pàgina 56 per obtenir més informació sobre com

restaurar contactes al dispositiu.

Per exportar tots els contactes a la targeta de memòria

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en

Exporta els contactes > Targeta SD.

3

Puntegeu

D'acord.

62

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.