Sony Xperia E4g - Favorits i grups

background image

Favorits i grups

El contactes que marqueu com a favorits apareixeran a la pestanya de favorits en

l'aplicació de Contactes, junt amb els contactes als que truqueu més a sovint o "top

contacts". Així podreu accedir més ràpidament a aquests contactes. També podeu

asignar contactes a grups per accedir més ràpidament a un grup de contactes desde

dins de l'aplicació de Contactes.

60

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per marcar o desmarcar un contacte com a favorit

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en el contacte que voleu afegir als favorits o eliminar dels favorits.

3

Puntegeu en .

Per visualitzar els contactes favorits i els top contacts

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Puntegeu en .

Per assignar un contacte a un grup

1

A l'aplicació de contactes, puntegeu el contacte que vulgueu assignar a un grup.

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu la barra que hi ha directament sota

Grups.

3

Marqueu les caselles de selecció dels grups als quals vulgueu afegir el contacte.

4

Puntegeu

Fet.