Sony Xperia E4g - Edició de text

background image

Edició de text

Podeu seleccionar, retallar, copiar i enganxar text a mesura que escriviu. Podeu accedir

les eines d'edició si puntegeu dos cops al text introduït. Les eines d'edició esdevenen

disponibles a través d'una barra d'aplicacions.

Barra d'aplicacions

1

Permet tancar la barra d'aplicacions

2

Permet seleccionar tot el text

3

Permet retallar text

46

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

4

Permet copiar text

5

Permet enganxar text

només apareix quan teniu text desat al porta-retalls.

Per seleccionar text

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre. Es ressalta la paraula

que puntegeu amb pestanyes als dos costats.

2

Arrossegueu les pestanyes a l'esquerra o la dreta per seleccionar més text.

Per editar text

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre per què aparegui la

barra d'aplicacions.

2

Seleccioneu el text que vulgueu editar i després utilitzeu les eines a la barra

d'aplicacions per fer els canvis desitjats.