Sony Xperia E4g - Teclat en pantalla

background image

Teclat en pantalla

Podeu introduir text amb el teclat en pantalla QWERTY puntejant cada lletra

individualment o bé podeu utilitzar la funció d'introducció de gestos i fer lliscar el dit

d'una lletra a una altra per formar paraules. Si preferiu utilitzar una versió més petita del

teclat en pantalla i introduir text amb una sola mà, podeu activar el teclat a una mà.
Podeu seleccionar un màxim de tres llengües per introduir text. El teclat detecta l'idioma

que estigueu utilitzant i prediu les paraules d'aquest idioma a mesura que escriviu.

Algunes aplicacions obren el teclat en pantalla automàticament, com ara les aplicacions

de correu electrònic i de missatgeria de text.

1 Permet suprimir el caràcter anterior al cursor.

2 Permet introduir un retorn de carro o confirmar el text introduït.

3 Permet introduir un espai.

4 Permet personalitzar el teclat. Si es personalitza el teclat, aquesta tecla desapareix.

5 Mostra els números i els símbols. Per introduir encara més símbols, puntegeu

.

6 Permet canviar entre minúscules , majúscules i bloqueig de majúscules . Per a alguns idiomes,

aquesta tecla s'utilitza per accedir a altres caràcters addicionals de l'idioma.

Per visualitzar el teclat de pantalla i introduir text

Puntegeu en un camp d'entrada de text.

Per utilitzar el teclat de la pantalla en orientació horitzontal

Quan es mostri el teclat en pantalla, gireu el dispositiu cap als dos costats.

Pot ser que hàgiu de modificar la configuració d'algunes aplicacions per habilitar l'orientació

horitzontal.

Per introduir text caràcter a caràcter

1

Per introduir un caràcter visible al teclat, puntegeu el caràcter en qüestió.

2

Per introduir una variant de caràcter, toqueu sense deixar anar un caràcter normal

del teclat per obtenir una llista d'opcions disponibles i, a continuació, feu la

selecció a la llista. Per exemple, per introduir "é", toqueu "e" sense deixar anar fins

que apareguin altres opcions i, a continuació, mentre seguiu prement amb el dit el

teclat, arrossegueu fins a "é" i seleccioneu-la.

Per introduir un punt

Després d'escriure una paraula, puntegeu dos cops en la barra d'espai.

44

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per introduir text mitjançant la funció entrada gestual

1

Quan es mostri el teclat de pantalla, llisqueu el dit de lletra a lletra per traçar la

paraula que voleu escriure.

2

Quan hàgiu acabat d'introduir una paraula,alceu el dit. Apareixeran suggeriments

de paraules en funció de les lletres que traceu.

3

Si no es mostra la paraula que voleu, puntegeu en per veure altres opcions i

seleccioneu adequadament. Si l'opció desitjada no apareix, suprimiu la paraula

completa i traceu-la un altre cop, o introduïu-la puntejant cada lletra

individualment.

Per canviar els paràmetres de Escombra per escriure

1

Quan es mostri el teclat en pantalla, puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en

Paràmetres del teclat.

3

Per activar o desactivar la funció d'entrada de gestos, marqueu o desmarqueu la

casella de selecció

Escombra per escriure.

Per utilitzar el teclat amb una mà

1

Obriu el teclat de pantalla en mode vertical i, a continuació, puntegeu .

2

Puntegeu i, a continuació, puntegeu

Teclat d'una mà.

3

Per moure el teclat amb una sola mà cap a l'esquerra o cap a la dreta, puntegeu

o segons correspongui.

Per tornar a utilitzar el teclat en pantalla complet, puntegeu .