Sony Xperia E4g - Selecció de xarxes mòbils

background image

Selecció de xarxes mòbils

El dispositiu canvia automàticament entre xarxes mòbils segons les xarxes mòbils que

estiguin disponibles allà on us trobeu. També podeu definir manualment que el dispositiu

utilitzi un mode particular de xarxa mòbil, com ara, LTE, WCDMA o GSM.

Per seleccionar un mode de xarxa

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils.

3

Puntegeu en

Mode de xarxa i a continuació seleccioneu un mode de xarxa.

Per seleccionar una altra xarxa manualment

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils > Operadors de xarxa i

puntegeu-hi.

3

Puntegeu en

Mode de cerca i, a continuació, seleccioneu Manual.

4

Seleccioneu una xarxa.

Si seleccioneu una xarxa manualment, el dispositiu no buscarà més xarxes, encara que vos

desplaceu fora de l'abast de la xarxa seleccionada manualment.

Per activar la selecció automàtica de xarxa

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Més... > Xarxes mòbils > Operadors de xarxa i

puntegeu-hi.

3

Puntegeu en

Mode de cerca > Selecció automàtica.