Sony Xperia E4g - Muntatge

background image

Muntatge

La pantalla presenta una làmina de plàstic protectora. Es recomana retirar aquesta

làmina abans d'utilitzar la pantalla tàctil. Altrament, pot ser que la pantalla tàctil no

funcioni correctament.

Per extreure la tapa posterior

Inseriu l'ungla a l'espai (com s'indica a la il·lustració) i aixequeu la tapa.

Per col·locar la tapa posterior

1

Col·loqueu la tapa posterior sobre la part posterior del dispositiu i premeu els

extrems inferiors perquè es fixin correctament.

2

Movent-la de baix cap amunt, premeu els costats de la tapa fins que es col·loque

al seu lloc amb un clic.

Per inserir la targeta micro SIM

Si inseriu una targeta micro SIM i el dispositiu està engegat, el dispositiu es reiniciarà

automàticament.

7

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Retireu la tapa posterior i, a continuació, inseriu la targeta micro SIM a la seva

ranura amb els contactes daurats cap avall.

Heu d'utilitzar una targeta micro SIM perquè el dispositiu funcioni correctament. Algunes

targetes SIM de mida estàndard us permeten separar les targetes micro SIM integrades. Un

cop la targeta micro SIM s'ha separat de la targeta SIM de mida estàndard, no es pot tornar a

unir ni es pot tornar a utilitzar la targeta SIM estàndard. Si no teniu cap targeta micro SIM o si

la targeta SIM actual no conté una targeta micro SIM que es pugui separar, contacteu amb

l'operador de xarxa per obtenir informació sobre com podeu recollir o canviar la targeta SIM.

Inserir una targeta de memòria

1

Traieu la tapa posterior.

2

Inseriu la targeta de memòria a la ranura de la targeta de memòria amb els

contactes daurats cap avall.

8

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per suprimir la targeta micro SIM

1

Extraieu la tapa posterior.

2

Arrossegueu cap a fora la targeta micro SIM de la ranura i extraieu-la

completament.

Per extreure la targeta de memòria

1

Apagueu el telèfon o desmunteu la targeta de memòria de

Paràmetres >

Emmagatzematge > Desmunta la targeta SD .

2

Retireu la tapa posterior i, a continuació, estireu de la targeta de memòria cap a

fora per extreure-la.