Sony Xperia E4g - Escoltar música

background image

Escoltar música

Utilitzeu l'aplicació Walkman® per escoltar la música i els llibres d'àudio que més vos

agraden.

1

Obriu el menú de la pantalla inicial del Walkman®.

2

Busqueu totes les cançons guardades al dispositiu.

3

Visualitzeu la cua de reproducció actual.

4

Imatge d'àlbum (si està disponible)

5

Puntegeu per anar a la cançó anterior de la cua de reproducció.

Toqueu sense deixar anar per rebobinar dins de la cançó actual.

6

Reproduïu o poseu en pausa una cançó.

7

Puntegeu per anar a la cançó següent de la cua de reproducció.

Toqueu sense deixar anar per avançar ràpidament dins de la cançó actual.

8

Reproduïu aleatòriament les cançons de la cua de reproducció actual.

9

Repetiu totes les cançons de la cua de reproducció actual.

10 Indicador de progrés: arrossegueu l'indicador o puntegeu al llarg de la línia per avançar o rebobinar

ràpidament.

11 Durada total de la cançó actual.

72

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

12 Temps transcorregut de la cançó actual.

Pantalla inicial del Walkman®

1

Permet arrossegar la vora esquerra de la pantalla cap a la dreta per obrir el menú de la pantalla inicial

del Walkman®.

2

Permet desplaçar-vos cap amunt o cap avall per visualitzar-ne el contingut.

3

Permet reproduir una cançó mitjançant l'aplicació Walkman®.

4

Permet tornar a la pantalla del reproductor de música Walkman®.

Per reproduir una cançó amb l'aplicació Walkman®

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, busqueu i puntegeu-hi.

2

Arrossegueu la vora de la pantalla cap a la dreta.

3

Seleccioneu una categoria de música.

4

Puntegeu en una cançó per reproduir-la.

És possible que no pugueu reproduir elements protegits amb drets d'autor. Verifiqueu que

tingueu els drets necessaris del material que voleu compartir.

Per trobar informació relacionada amb la cançó en línia

Mentre es reprodueix una cançó a l'aplicació Walkman®, puntegeu en Imatge

d'àlbum i, a continuació, puntegeu en el botó infinit

.

El botó infinit

us dóna accés a recursos en línia relacionats amb la cançó, com ara vídeos

del YouTube™, lletres de cançons i informació de l'artista a la Viquipèdia.

Per ajustar el volum de l'àudio

Premeu la tecla de volum.

Per minimitzar l'aplicació Walkman®

Durant la reproducció d'una cançó, puntegeu en per anar a la Pantalla inicial.

L'aplicació Walkman® seguirà reproduint-la en segon terme.

Per obrir l'aplicació Walkman® quan estigui reproduint contingut en segon terme

1

Mentre es reprodueix una cançó en segon terme, puntegeu en per obrir la

finestra d'aplicacions utilitzades recentment.

2

Puntegeu en l'aplicació Walkman®.