Sony Xperia E4g - Menú de la pantalla inicial del Walkman®

background image

Menú de la pantalla inicial del Walkman®

El menú de la pantalla inicial del Walkman® vos proporciona una descripció general de

totes les cançons que tingueu al dispositiu. Des d'ací podeu gestionar els àlbums i les

llistes de reproducció i ordenar la música per estat d'ànim i tempo amb els canals del

SensMe™.

73

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per obrir el menú de la pantalla inicial de Walkman®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, trobeu i puntegeu .

2

Arrossegueu la vora de la pantalla cap a la dreta.

Per tornar a la pantalla inicial del Walkman®

Quan s'hagi obert el menú de la pantalla inicial del Walkman®, puntegeu en

Pantalla inicial.

Quan s'hagi obert el menú de la pantalla inicial del Walkman®, puntegeu en la

pantalla a la dreta del menú.

Per actualitzar la música amb la informació més recent

1

Des de la pantalla inicial del Walkman®, puntegeu en .

2

Puntegeu en

Baixa informació de la música > Inicia. El dispositiu cercarà en línia i

baixarà les imatges d'àlbum i la informació de cançó més recents per a la vostra

música.

L'aplicació SensMe™ channels s'activa quan baixeu informació de música.

Per habilitar l'aplicació SensMe™ channels

Des de la pantalla inicial del Walkman®, puntegeu en i, a continuació, puntegeu

en

Baixa informació de la música > Inicia.

Aquesta aplicació necessita una connexió amb una xarxa mòbil o Wi-Fi®.

Per editar informació de música

1

A l'aplicació Walkman®, puntegeu en .

2

Puntegeu en

Edita informació musical.

3

Introduïu la informació nova o feu els canvis que desitgeu.

4

Quan hàgeu acabat, puntegeu en

Desa.

Per suprimir una cançó

1

Des del menú de la pantalla inicial del Walkman®, aneu a la cançó que vulgueu

suprimir.

2

Toqueu sense deixar anar el nom de la cançó i puntegeu en

Suprimeix a la llista

que apareixerà.

3

Torneu a puntejar en

Suprimeix per confirmar l'acció.