Sony Xperia E4g - Visualitzador

background image

Visualitzador

El visualitzador afegeix efectes visuals a les cançons mentre les reproduïu. Els efectes de

cada cançó depenen de les característiques de la música. Per exemple, canvien en

resposta a canvis del volum, al ritme i al nivell de freqüència de la música. També podeu

canviar el tema de fons.

75

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per activar el visualitzador

1

A l'aplicació Walkman®, puntegeu en .

2

Puntegeu en

Visualitzador.

Puntegeu en la pantalla per canviar a la visualització de pantalla completa.

Per canviar el tema de fons

1

A l'aplicació Walkman®, puntegeu en .

2

Puntegeu en

Visualitzador.

3

Puntegeu en >

Tema i seleccioneu un tema.