Sony Xperia E4g - Lectura i enviament de missatges

background image

Lectura i enviament de missatges

L'aplicació de missatgeria mostra els missatges com a converses, que vol dir que tots

els missatges rebuts i enviats a una mateixa persona s'agrupen junts. Per enviar

missatges multimèdia, heu de tenir configurat correctament l'MMS al dispositiu. Vegeu

Paràmetres d'Internet i d'MMS

a la pàgina 28 .

El número de caràcters que podeu enviar en un missatge individual varia segons l'operador i

l'idioma que utilitzeu. La mida màxima d'un missatge multimèdia, que inclou la mida dels

fitxers multimèdia que adjunteu, també varia segons l'operador. Per obtenir més informació,

contacteu amb l'operador de xarxa.

1

Permet tornar a la llista de converses

2

Permet trucar el remitent del missatge

3

Permet visualitzar les opcions.

4

Missatges enviats i rebuts

5

Botó d'enviament

6

Permet afegir fitxers adjunts.

7

Permet adjuntar una ubicació.

8

Permet adjuntar una nota escrita a mà o una imatge.

9

Permet fer una fotografia i adjuntar-la.

10 Permet adjuntar una fotografia desada al dispositiu.

11 Camp de text

Per crear i enviar un missatge

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu .

3

Introduïu el nom del destinatari, el número de telèfon o qualsevol altra informació

de contacte que hàgiu desat del destinatari i, a continuació, seleccioneu-lo de la

llista que es mostra. Si el destinatari no apareix com a contacte, introduïu el

número del destinatari manualment.

4

Puntegeu

Redacta missatge i introduïu el text del missatge.

5

Si voleu afegir un fitxer adjunt, puntegeu i seleccioneu una opció.

6

Per enviar el missatge, puntegeu

Envia.

Si sortiu d'un missatge abans d'enviar-lo, es desarà com a esborrany. La conversa

s'etiquetarà amb la paraula

Esborrany.

63

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per llegir un missatge rebut

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu i, a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu en la conversa que vulgueu.

3

Si encara no s'ha baixat el missatge, puntegeu-hi sense deixar-lo anar i, a

continuació, puntegeu en

Baixa el missatge.

Tots els missatges rebut es desen a la memòria del dispositiu de manera predeterminada.

Per respondre un missatge

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu en

.

2

Puntegeu en la conversació que conté el missatge.

3

Introduïu la vostra resposta i puntegeu en

Envia.

Per reenviar un missatge

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu , a continuació, cerqueu i puntegeu .

2

Puntegeu la conversa que conté el missatge que voleu reenviar.

3

Toqueu sense deixar anar el missatge que voleu reenviar i, després, puntegeu

Reenvia el missatge.

4

Introduïu el nom del destinatari, el número de telèfon o qualsevol altra informació

de contacte que hàgiu desat del destinatari i, a continuació, seleccioneu-lo de la

llista que es mostra. Si el destinatari no apareix com a contacte, introduïu el

número del destinatari manualment.

5

Editeu el missatge i, si cal, puntegeu

Envia.

Per desar un fitxer contingut en un missatge que heu rebut

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu en

.

2

Puntegeu en la conversa que voleu obrir.

3

Si encara no s'ha baixat el missatge, puntegeu sense deixar anar el missatge i, a

continuació, puntegeu en

Baixa el missatge.

4

Toqueu sense deixar anar el fitxer que voleu desar i seleccioneu l'opció que

destigeu.