Sony Xperia E4g - Accés als paràmetres

background image

Accés als paràmetres

Visualitzeu i canvieu els paràmetres del dispositiu des del menú de paràmetres. El menú

de paràmetres és accessible tant des de la pantalla d'aplicacions com des del tauler de

paràmetres ràpids.

Per obrir el menú de paràmetres del dispositiu des de la pantalla d'aplicacions

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Puntegeu

Paràmetres.

Per visualitzar informació sobre el dispositiu

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Quant al telèfon i puntegeu-hi.

Per obrir el tauler de paràmetres ràpids

Amb dos dits, arrossegueu la barra d'estat cap avall.

Per seleccionar els paràmetres que han d'aparèixer al tauler de paràmetres ràpids

1

Amb dos dits, arrossegueu la barra d'estat cap avall i, a continuació, puntegeu en

Edita.

2

A la barra de la part inferior de la pantalla, toqueu sense deixar anar la icona del

paràmetre ràpid que vulgueu afegir i, a continuació, arrossegueu-lo i deixeu-lo

anar a la part superior de la pantalla.

Per reorganitzar el tauler de paràmetres ràpids

1

Amb dos dits, arrossegueu la barra d'estat cap avall i, a continuació, puntegeu en

Edita.

2

Toqueu sense deixar anar una icona i a continuació moveu-la a la posició que

desitgeu.

3

Puntegeu en

Fet.