Sony Xperia E4g - Data i hora

background image

Data i hora

Podeu canviar la data i l'hora del dispositiu.

Per definir la data manualment

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Data i hora.

3

Desmarqueu la casella de selecció

Data i hora automàtiques, si està marcada.

4

Puntegeu en

Definició de la data.

5

Per ajustar la data, desplaceu-vos cap amunt i cap avall.

6

Puntegeu en

Defineix.

Per definir l'hora manualment

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Data i hora.

3

Desmarqueu la casella de selecció

Data i hora automàtiques si està marcada.

4

Puntegeu en

Definir l'hora.

5

Desplaceu-vos amunt o avall per ajustar l'hora i els minuts.

6

Si cal, desplaceu-vos cap amunt per canviar

Matí a Tarda o viceversa.

7

Puntegeu en

Defineix.

Per definir el fus horari

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i puntegeu

Paràmetres > Data i hora.

3

Desmarqueu la casella de selecció

Fus horari automàtic, si està marcada.

4

Puntegeu

Selecció del fus horari.

5

Seleccioneu una opció.