Sony Xperia E4g - Realització de trucades

background image

Realització de trucades

Podeu fer una trucada marcant manualment un número de telèfon, puntejant en un

número desat a la llista de contactes o bé puntejant en un número de telèfon a la

visualització del registre de trucades. També podeu utilitzar la funció del marcatge

intel·ligent per trobar ràpidament números de la llista de contactes i dels registres de

trucades. Per fer una trucada de vídeo, podeu fer servir l'aplicació Hangouts™ de

missatgeria instantània i xat de vídeo al dispositiu. Vegeu

Missatgeria instantània i xat

de vídeo

a la pàgina 65 .

1

Permet obrir la llista de contactes

2

Permet visualitzar les entrades del registre de trucades

3

Permet visualitzar els contactes favorits

4

Permet visualitzar tots els grups de contactes desats al dispositiu

5

Permet suprimir un número

6

Teclat de marcatge

7

Permet visualitzar més opcions

8

Tecla de trucada

9

Permet amagar o mostrar el marcador

Per fer una trucada marcant

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Telèfon.

3

Introduïu el número del destinatari i puntegeu en .

Per fer una trucada amb el marcatge intel·ligent

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Telèfon.

3

Utilitzeu el teclat de marcatge per introduir lletres o números que es

corresponguin amb el contacte que voleu trucar. Conforme introduïu cada lletra o

número, apareixerà una llista de posibles coincidències.

4

Puntegeu en el contacte que voleu trucar.

48

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per fer una trucada internacional

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Telèfon.

3

Toqueu sense deixar anar 0 fins que aparegui el signe “+”.

4

Introduïu el codi de país, el codi d'àrea (sense els zeros inicials) i el número de

telèfon, i després puntegeu en .

Per afegir un número de marcatge directe a la pantalla inicial

1

Toqueu sense deixar anar una àrea buida de la Pantalla inicial fins que el dispositiu

vibri i aparegui el menú de personalització.

2

Al menú de personalització, puntegeu en

Aplicacions > Dreceres.

3

Desplaceu-vos per la llista d'aplicacions i seleccioneu

Marcació directa.

4

Seleccioneu el contacte i el número que vulgueu utilitzar com a número de

marcatge directe.

Mostrar o amagar el número de telèfon

Podeu seleccionar mostrar o amagar el vostre número de telèfon als dispositius dels

destinataris quan els truqueu.

Per mostrar o amagar el número de telèfon

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Configuració addicional > Identificació de

trucada i puntegeu-hi.