Sony Xperia E4g - Recepció de trucades

background image

Recepció de trucades

Per contestar una trucada

Per declinar una trucada

Per silenciar el to de trucada d'una trucada entrant

Quan rebeu la trucada, premeu la tecla de volum.

Ús del contestador automàtic

Podeu utilitzar l'aplicació de contestador automàtic del dispositiu per respondre a

trucades quan estigueu ocupat o quan no contesteu. Podeu habilitar la funció de

resposta automàtica i determinar quants segons s'ha d'esperar abans que les trucades

es responguin automàticament. També podeu desviar manualment les trucades al

contestador automàtic quan estigueu massa ocupat per respondre-hi. A més, podeu

accedir als missatges que es deixin al contestador automàtic directament des del

dispositiu.

Abans d'utilitzar el contestador automàtic, heu de gravar un missatge de salutació.

Per gravar un missatge de salutació per al contestador automàtic

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic > Salutacions i

puntegeu-hi.

3

Puntegeu en

Grava una nova salutació i seguiu les instruccions que apareixeran

a la pantalla.

49

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per habilitar la resposta automàtica

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic i puntegeu-hi.

3

Marqueu la casella de selecció

Contestador automàtic.

Si no definiu un retard de temps per a la resposta automàtica de trucades, s'utilitzarà el valor

per defecte.

Per rebutjar una trucada amb el contestador automàtic

Quan arribi una trucada entrant, arrossegueu

Opcions de resposta cap amunt i, a

continuació, seleccioneu

Rebutja amb contestador automàtic.

Per definir un retard de temps per a la resposta automàtica

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en

Agafa després de.

4

Per ajustar l'hora, desplaceu-vos cap amunt i cap avall.

5

Puntegeu en

Fet.

Per escoltar missatges del contestador automàtic

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic > Missatges i

puntegeu-hi.

3

Seleccioneu els missatges de veu que vulgueu escoltar.

També podeu escoltar els missatges del contestador automàtic directament des del registre

de trucades si puntegeu en .

Rebuig d'una trucada amb un missatge de text

Podeu rebutjar una trucada amb un missatge de text. Quan rebutgeu una trucada amb

aquest tipus de missatge, el missatge s'envia automàticament a l'autor de la trucada i

s'emmagatzema a la conversa de missatgeria amb el contacte.
Podeu seleccionar un dels diversos missatges predefinits disponibles al dispositiu o bé

crear-ne un de nou. A més, si voleu crear els vostres missatges personalitzats, podeu

editar els predefinits.

Per rebutjar una trucada amb un missatge de text

1

Quan arribi una trucada entrant, arrossegueu

Opcions de resposta cap amunt i, a

continuació, puntegeu en

Rebutja amb un missatge.

2

Seleccioneu un missatge predefinit o puntegeu en i redacteu un missatge nou.

Per rebutjar una segona trucada amb un missatge de text

1

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu

Rebutja

amb un missatge cap amunt.

2

Seleccioneu un missatge predefinit o puntegeu en i redacteu un missatge nou.

Per editar el missatge de text utilitzat per rebutjar trucades

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Rebutja la trucada amb un missatge i

puntegeu-hi.

3

Puntegeu en el missatge que vulgueu editar i, a continuació, feu els canvis

necessaris.

4

Puntegeu en

D'acord.

50

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.