Sony Xperia E4g - Trucades de conferència

background image

Trucades de conferència

En una conferència o una trucada amb diverses persones podeu tenir una conversa

conjunta amb dues o més persones.

Per obtenir detalls quant al número de participants que podeu afegir a una trucada de

conferència, contacteu al vostre operador de xarxa.

Per fer una trucada de conferència

1

Durant una trucada en curs, puntegeu en .

2

Marqueu el número del segon participant i puntegeu en . El primer participant es

posa a l'espera.

3

Puntegeu en per afegir el segon participant a la trucada de conferència.

4

Repetiu els passos de l'1 al 3 per afegir més participants a la trucada.

Per tenir una conversa privada amb un participant d'una trucada de conferència

1

Durant una trucada de conferència en curs, puntegeu en

Gestiona.

2

Puntegeu en el número de telèfon del participant amb qui voleu tenir una conversa

privada.

3

Per finalitzar la conversa privada i tornar a la trucada de conferència, puntegeu en

.

Per alliberar un participant d'una trucada de conferència

1

Durant una trucada de conferència en curs, puntegeu en

Gestiona.

2

Puntegeu en al costat del participant que voleu alliberar.

Per finalitzar una trucada de conferència

Durant la trucada de conferència, puntegeu a

Finalitza la trucada conferència.