Sony Xperia E4g - Trucades diverses

background image

Trucades diverses

Si teniu activada la funció de trucades en espera, podeu gestionar alhora diverses

trucades. Quan està activada, el sistema us notificarà amb un xiulet la recepció d'una

altra trucada.

Per activar o desactivar les trucades en espera

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Trucada > Configuració addicional i puntegeu-hi.

3

Per activar o desactivar les trucades en espera, puntegeu en

Trucada en espera.

Per contestar una altra trucada i posar en espera la trucada en curs

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu cap a

la dreta.

Per rebutjar una segona trucada

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, arrossegueu cap a

l'esquerra.

Per fer una segona trucada

1

Durant una trucada en curs, puntegeu en .

2

Introduïu el número del destinatari i puntegeu en . La primer trucada es posa a

l'espera.

Per contestar una tercera trucada i finalitzar la trucada en curs

Quan entri una tercera trucada, puntegeu en

Finalitza trucada actual i contesta.

Per rebutjar una tercera trucada

Quan entri una tercera trucada, puntegeu en

Rebutja la trucada entrant.

Per canviar entre diverses trucades

Per canviar a una altra trucada i posar la trucada en curs en espera, puntegeu

Canvia a aquesta truc..

53

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.