Sony Xperia E4g - Utilització del registre de trucades

background image

Utilització del registre de trucades

En el registre de trucades, podeu veure les trucades perdudes , rebudes i marcades

.

Per visualitzar les trucades perdudes

1

Quan teniu trucades perdudes, apareixerà a la barra d'estat. Arrossegueu la

barra d'estat cap avall.

2

Puntegeu en

Trucada perduda.

Per trucar a un número del registre de trucades

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Trobeu i puntegeu en

Telèfon. La visualització del registre de trucades apareix a la

part de dalt de la pantalla.

3

Per trucar a un número directament, puntegeu en el número. Per editar el número

abans de trucar, toqueu sense deixar anar el número i, a continuació, puntegeu

en

Edita el número abans de trucar.

A més podeu trucar a un número si puntegeu en >

Torna la trucada.

51

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per afegir un número des del registre de trucades als contactes

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Trobeu i puntegeu en

Telèfon. La visualització del registre de trucades apareix a la

part de dalt de la pantalla.

3

Toqueu sense deixar anar el número i, a continuació, puntegeu en

Afegeix als

contactes.

4

Puntegeu en el contacte que desitgeu i, a continuació, puntegeu en

Crea un

contacte nou.

5

Editeu els detalls del contacte i puntegeu en

Fet.

Per amagar el registre de trucades

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Telèfon.

3

Puntegeu en >

Amaga registre trucades.