Sony Xperia E4g - Aplikace Mapy Google™ a navigace

background image

Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v

reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.
Při prohlížení mapy se k získávání dat používá připojení k internetu. Proto než vyrazíte na

výlet, doporučujeme stáhnout si do zařízení mapu cílové oblasti pro offline použití. Tímto

způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje použití připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení

online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

105

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Mapy Google™ nemusí být

dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

1

Chcete-li hledat určité místo, zadejte jeho adresu nebo název, například název nebo adresu restaurace.

2

Vyberte způsob dopravy a nechte si naplánovat trasu k zadanému cíli.

3

Prohlédněte si informace o svém účtu.

4

Značka místa – označuje na mapě nalezené místo

5

Značka vaší aktuální polohy

6

Zobrazení nápovědy a možností

Zobrazení vaší polohy na mapě

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Mapy, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .

Vyhledání místa

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Mapy a ťukněte na ni.

3

Do vyhledávacího pole zadejte název hledaného místa.

4

Na klávesnici stiskněte Enter nebo vyberte položku ze seznamu navržených

dotazů. Bude-li hledání úspěšné, místo se označí na mapě značkou .

Plánování tras

1

V režimu zobrazení mapy ťukněte na ikonu .

2

Vyberte způsob dopravy a zadejte počátek a cíl vaší cesty. Zobrazí se seznam

doporučených tras.

3

Ťuknete-li v seznamu na některou trasu, zobrazí se na mapě.

Stažení mapy pro použití offline

1

V režimu zobrazení mapy ťukněte na vyhledávací pole.

2

Přejděte dolů a vyberte možnost

Chci mít mapu této oblasti k dispozici offline.

Oblast zobrazená na obrazovce se uloží do zařízení.

Další informace o aplikaci Mapy Google™

V aplikaci Mapy Google™ ťukněte na položku a poté ťukněte na položku

Nápověda.