Sony Xperia E4g - Datové přenosy na cestách

background image

Datové přenosy na cestách

Na cestách do oblastí, kde není dostupná vaše domovská mobilní síť, můžete chtít

využívat mobilní datové připojení k internetu. V takovém případě musíte ve svém zařízení

aktivovat datový roaming. Doporučujeme si předem ověřit příslušné sazby za přenos dat.

106

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Aktivace nebo deaktivace datového roamingu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další... > Mobilní sítě.

3

Zaškrtněte políčko

Datový roaming nebo zaškrtnutí zrušte.

Jsou-li vypnuta mobilní datová připojení, nelze datový roaming aktivovat.